KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Yürürlük Tarihi: 22.10.2018

GOM Şeniz Aytaç Şahıs Şirketi (“GOM”) kendisine ait http://www.GOMYAP.com  adresli web sitesinin (“Websitesi” veya “Site”) ziyaret edilmesi sırasında ziyaretçilerinin Site’nin kullanım koşulları hakkında bilgi sahibi olmasına ve ayrıca kişisel verilerinin gizliliğine önem göstermektedir. Bu doğrultuda Websitesi’ne erişim sağlayan ve Sitede sağlanan hizmetleri kullanan tüm ziyaretçilere bilgi vermek amacıyla aşağıda yer alan “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik Politikası” düzenlenmiştir. 

Site’ye erişim sağlayan ziyaretçiler aşağıda yer alan Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılır.

Kullanım Koşulları:

  1. GOM, Site’nin ve Site’de yer alan her türlü bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vb. (“Site İçeriği”) içeriğin sahibidir. GOM, Site İçeriği’ni istediği şekilde belirleyebilir ve istediği zaman güncelleyebilir, serbestçe değiştirebilir, kaldırabilir, Site’ye erişimi sonlandırabilir.
  2.  Kullanıcı Site’yi ve Site’de yer alan içerikleri; kişisel kullanım bilgi edinme ve GOM satın alma amacıyla görüntüleyebilir. Bunun dışında yapılan tüm erişim ve/veya eylem hukuka aykırı kabul edilir. Kullanıcı, Site ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatına uygun davranmayı, 3. kişilerin yasal haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site’ye erişim ve Site içeriğinden yararlanma kapsamında gerçekleştirdiği her işlem ve eylemin hukuki, idari ve cezai sorumluluğunun tamamen ve münhasıran kendisine ait olduğunu, hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen faaliyetlerden dolayı üçüncü şahısların GOM’nin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını, böyle bir durumda GOM’nin uğradığı ve/veya uğrayacağı zararları karşılayacağını peşinen kabul eder.
  3.  Site’nin tasarımı dahil Site’de yer alan her türlü yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, içerik, görsel, fotoğraf, video, görüntü, tasarım, resim, marka, logo, şekil, grafik, illüstrasyon, Site veritabanı ve Site tasarımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında eser niteliğindedir (“Eser”) ve GOM ve/veya eser sahibi üçüncü kişilere aittir. Söz konusu Eser’lerin fikri ve sınai mülkiyet hakları sair mevzuat kapsamında koruma altındadır. Kullanıcı yalnızca Site’yi kullanım olanağına sahiptir, fikri ve sınai mülkiyet haklarına istinaden hiçbir hak ve yetki sağlamamaktadır. Kullanıcı, GOM’nin ve/veya Site’de yer alan Eser/icra/yapım/tasarım/marka/patent sahibinin yazılı açık onayı olmadan hiçbir Eser’i veya buna ilişkin bir hususu kopyalayamaz, çoğaltamaz, çevirisini yapamaz, indiremez, yükleyemez, referans göstermeden kullanamaz, işleyemez, uyarlayamaz, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer her türlü kullanım ve müdahalede bulunamaz, kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edemez, sergileyemez, değiştiremez ya da tercüme edemez. Kullanıcı, ayrıca Site’nin içeriği ve içerikte yer alan bilgileri temsil eden sayılara ve/veya kodlara müdahale edemez; bunları kaldıramaz, değiştiremez; tersine mühendislik yapamaz.

4- Kullanıcı’nın herhangi bir fikri mülkiyet hakları ihlalinde bulunması halinde bu ihlalin yalnızca GOM’nin değil diğer Eser sahibi/icracı/yapımcı/tasarımcı gibi Eser ve hak sahiplerinin haklarının da ağır şekilde ihlali anlamına geleceğini ve GOM ve diğer Eser/hak sahiplerine karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağını kabul eder. Kullanıcı, kimliğini deşifre eden kişisel verilerini/bilgilerini vermek zorunda kalmaksızın Site’yi ziyaret edebilir; ancak Kullanıcı’nın kendi isteği ile GOM ile yazışma yapması, GOM bültenine üye olması veya ürün satın alma  durumunda kişisel verileriniz (adınız, soyadınız, tc kimlik numaranız/ vergi numaranız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, teslimat ve fatura adresiniz) talep edilecek ve mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde GOM tarafından işlenecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hangi verilerin, ne şekilde sağlandığı, işlendiği ve kullanıldığı hususları Gizlilik Politikası başlığı altında detaylı şekilde yer almaktadır.

5- Site’de yer alan bilgilerin/içeriğin doğruluğu ve/veya yeterliliği ve/veya güncelliği GOM tarafından garanti edilmemektedir. Kullanıcı, bu bilgileri kullanırken bu hususu göz önünde tutarak kendisi için gerekli araştırma ve doğrulamayı bizzat sağlayacağını kabul eder.

6- Kullanıcı, Site’deki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış olduğu kararlar ve sonuçlardan tamamen kendi sorumludur ve hiçbir koşulda GOM’yi sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site’nin kullanımını engelleyecek, yavaşlatacak, zorlaştıracak virüs vb. unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım vb. kullanmamakla, Site’ye doğrudan veya dolaylı herhangi bir yolla müdahalede bulunmaktan kaçınmakla yükümlü olduğunu kabul eder.

7- Kullanıcı, Site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin GOM ile ilgisi olmadığını ve GOM’nin bu sitelerin güvenliğini ve/veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden, ürün ve hizmetlerden ve gizlilik politikasından dolayı herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

8- Ek olarak GOM, Site’ye bağlantı (hyperlink) yoluyla erişim sağlanıldığında bağlantı sağlayan web sitelerinin içerik ve yönetiminden sorumlu olmadığını, bu web sitelerindeki hak ihlalleri (fikri ve sınai hak ihlalleri, kişisel hak ihlalleri vb.) nedeniyle herhangi bir sorumluluk altında olmadığını beyan eder. GOM,  bu tarafların temsilcisi, vekili veya bu kişiler adına işlem yapan konumunda değildir. 

9- Kullanıcı, Site yayınının veya Site’ye erişimin kesilmesi, aksaması, yavaşlaması, Site’ye ulaşılamaması vb. Site’ye ilişkin her türlü kararın GOM tarafından serbestçe verilebileceğini ve buna ilişkin GOM’nin sorumluluğuna ve tazmin yükümlülüğüne başvurmayacağını; zarar ziyan talebinde bulunmayacağını kabul eder.

10- Kullanıcı, Site’nin Kullanım Koşullarını okumaması veya okumasına rağmen bu kuralları ihlal etmesi sebebiyle uğrayacağı maddi veya manevi, menfi veya müspet olası herhangi bir zarardan veya masraftan; GOM, iş ortakları veya bunların çalışanları, yöneticileri, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11- Kullanıcı’nın işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir şekilde ihlalini ve sair herhangi bir şekilde Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunması, Site’ye orantısız yük getirmesi, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması durumunda Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı geçici veya daimi olarak durdurulabilir ve hakkınızda yasal yollara başvurulabilir. Kullanıcı bu durumda GOM’den hiçbir zarar ziyan ve tazmin talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12- Kullanıcı, Site’yi ziyaretinde ve Site ile ilgili tüm hareketlerinde, dürüstlük ilkesi çerçevesinde Kullanım Koşulları’na ve tüm yasal düzenlemelere uyacağını; aksi halde adli, idari ve cezai her türlü yükümlülüğün yalnız kendisine ait olacağını peşinen kabul eder.

13- Kullanıcı, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanacağını ve İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, Site’de yer alan içeriklerin ve GOM’ye ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

GİZLİLİK POLİTİKASI

GOM, Site’ye erişim sağlayan, kendisiyle iletişime geçen ve GOM bültenine üye olarak ziyaretçilerinin kişisel ve kişisel olmayan verilerinin korunmasına ve bu bilgilerin gizliliğine özen gösterir.

İşbu Gizlilik Politikası, ziyaretçilerimizi kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında hangi verilerin toplandığı ve bu verilerin nasıl işlendiği hususlarıyla ilgili bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Hangi Veriler Elde Edilmektedir?

–       Kişisel Veriler

Kişisel veriler (i) iletişim bilgileri (adınız soyadınız, TC kimlik numaranız/ vergi numaranız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, teslim ve fatura adresiniz  vb.) ve (ii)  kişisel bilgilerinizden (doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, eğitim bilgileriniz, özgeçmişiniz vb.) oluşmaktadır.

Kişisel verilerinizi e-posta bültenimize üye olmak, iş başvurusu ve benzeri nedenlerle açtığımız ilan ve benzeri taleplerimiz sonucu bize ulaşmak, ürün satın almak amacıyla sağladığınızdan GOM olarak bu verileri, bizlere sağladığınız amaç doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla saklama ve üçüncü kişi servis sağlayıcıları ile (Örn; iyziko, kargo şirketi vb.)  yapılan  çalışmalar kapsamında işleyebilecektir.

Ziyaretçilerimiz, işbu gizlilik politikası kapsamında paylaşacakları kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikayetler ve Site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini kabul ederler.

–       Kişisel Olmayan Veriler

Kişisel Olmayan Veriler ziyaretçinin kimliğini tanımlayamayan; erişim sağladığınız sayfalardaki verileri, cihazınızın IP adresini, erişim zamanını, tarayıcı türü ve başvurulan URL gibi ziyaret bilgilerini, cihaz tanıtıcılarını, kullandığınız işletim sistemi türünü, konumunuzu, cep telefonu şebeke bilgilerinizi, standart web günlüğü verilerinizi, lokasyon bilgilerinizi ve diğer bilgileri içerir. Web günlüğü verileri, kullandığınız tarayıcının türünü ve sitemizle aranızdaki trafiği içerir. GOM, söz konusu kişisel olmayan verileri Site’ye erişim sonucunda otomatik araçlarla toplanmaktadır.

Site’mizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla Google Analiytics’den yararlanılmaktadır. Site’mizi her ziyaret ettiğinizde veya bizlerle etkileşim ve iletişim kurduğunuzda erişim ve kullanımı gösteren bilgilerin otomatik Google Analytics tarafından toplanması sırasında, çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri veri elde etme aracı olarak kullanılmaktadır. Çerezlere dair detaylı açıklamalarımız Çerez Politikası başlığı altında yer almaktadır.

Site’mize erişimi ile otomatik olarak toplanan bu tür kişisel olmayan veriler pazar araştırmaları, planlama, istatistiki analizler, reklam vb. amaçlar için kullanılabilmektedir.

–       Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Veriler

Şayet paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan da (başka sosyal medya hesapları gibi kişisel bilgi barındıran her türlü websitesi ve online platform) kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna, kamuya ait veri tabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari kaynaklardan ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler de dahil olabilmektedir. Bu gibi kaynaklardan elde edebileceğimiz kişisel veri türleri genel olarak, isim, adres, yaş ve ayrıca alışveriş alışkanlıkları, beğenileriniz, ilgili alanlarınız gibi hayat tarzınızla ilgili tercih ve bilgiler ile yasanın izin verdiği ölçüde, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içeriktir.

GOM’nin kontrolü dahilinde olmayan çeşitli uygulamaların, üçüncü taraf web siteleri ve platformların (Örneğin; facebook, twitter gibi sosyal medya web siteleri/platformları) topladığı bilgiler, Site üzerinden yapılan bağlantılar ile toplanan bilgiler ve diğer reklam veya tanıtımlar, işbu Gizlilik Politikası’nın kapsamında yer almamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemler GOM’nin kontrol ve sorumluluğunda değildir.

Elde edilen verileri ne şekilde kullanılır?

GOM, topladığı kişisel ve kişisel olmayan tüm verileri KVKK’nın 4. maddesi kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru, gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işler.

Kişisel verilerin işlenmesi; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

GOM, kişisel verileri belirli bir amaç güderek, gerekli olduğu ölçüde, orantılılık ilkesi doğrultusunda işler ve bu amacın gereği dışında kullanamaz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder ve bu sürenin sona ermesine rağmen, herhangi bir gerekçe ile bu verileri anonim hale getirmeden saklamaz.

GOM, kişisel verileri KVKK’nın 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir. Kişisel olmayan veriler ise internet sitesini ziyaret eden kişilerle arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Site’yi geliştirmek için ve internet sitesinin güvenliğini sağlamak, işlerliğini geliştirmek ve internet sayfasının içeriğini kullanıcıların talepleri doğrultusunda düzenlemek ve iş geliştirme, iletişim gibi operasyonel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek amacıyla kullanabilir, saklayabilir, işleyebilir, yurtdışı ile paylaşabilir.

Buna ek olarak GOM için destek hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle (bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, hosting veya işleten; verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.) paylaşabilir. İlgili üçüncü kişiler, söz konusu servisi yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim hakkı sağlamaktadır.

Toplanan veriler, bu amaçlar harici herhangi bir amaçla kullanılmayacak, işlenmeyecek ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

GOM, KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarmaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetki kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca, KVKK’nın 8. maddesinde öngörülen şekilde fiili bir imkansızlık nedeniyle açık rızanın alınması mümkün değilse (örn: bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması ya da hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gibi) veya özel nitelikli kişisel veriler için 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarılabilir. GOM, kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak Türkiye’de ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarabilir.

Ziyaretçilerin KVKK’dan doğan hakları nelerdir?

KVKK’nın 11.maddesi gereği;

Kişisel iletişim bilgilerini paylaşmayı seçen ziyaretçilerimiz GOM’a (info@gomyap.com) başvurarak kendi kişisel verilerinin:

  1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  3. f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, GOM tarafından ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politikası GOM Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

GOM, bu Çerez Politikası’nı Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. 

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org  ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler; sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından kategorize edilebilir.

Çerezi yerleştiren tarafa göre, Site çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, GOM tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini GOM ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.

Aktif olduğu süre bakımından ise, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Site’yi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre, Site’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Site’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

– Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.  

– Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

– Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması

– Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. 

Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

GOM, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Site’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, Site’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik gösterebilir. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasıyla ilgili tüm sorularınızı bize iletebilirsiniz: info@gomyap.com